Tánc2016 Beszélgetes Roman Kowalski nagykövettel

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Beszelgetes Roman Kowalski nagykovettel

Fotó: Ijjas Anna             

2016 Zbigniew Namyslowski koncertje a Pesti Vigadóban

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Zbigniew Namyslowski koncertje

Fotó: Ijjas Anna             

2016 Magyar Lolka és Lengyel Bolka koncert gyerekeknek

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Magyar Lolka Lengyel Bolka koncert gyerekeknek

Fotó: Ijjas Anna              

2016 Szilasi Alex Chopin-estje az Óbudai Társaskörben  

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Szilasi Alex Chopin-estje

Fotó: Ijjas Anna             

2016 Koszorúzás a Bem szobornál 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Koszoruzas a Bem szobornal

Fotó: Ijjas Anna              

2016 Anna Lyskowiec ügyvédnő előadása 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Anna Lyskowiec eloadasa

Fotó: Ijjas Anna               

2016 Lengyelek Kőbányán kiállítás 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Lengyelek Kobanyan

Fotó: Ijjas Anna               

2016 Katyn kiállítás 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Katyn kiallitas

Fotó: Ijjas Anna                 

2016 Ernest Nizalowski kiállítás 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Ernest Nizalowski kiallitas

Fotó: Ijjas Anna                  

Lengyel Bál 2016 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Lengyel Bal

    Fotó: Ijjas Anna                   

2015 Koszorúzás a Farkasréti temetőben

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Koszoruzas a Farkasreti temetoben

2015 Szent László Nap

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Szent Laszlo Nap

2015 Koszorúzás a Bem szobornál

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Koszoruzas a Bem szobornal

2015 Katowicei Lengyel-Magyar Barátság Napja

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Katowicei Lengyel Magyar Baratsag Nap

2015 Lengyel Bál

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Lengyel Bal

Fotó: Buskó András                  


Tájékoztató a honlaplátogatók részére


A www.mzmsz.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Elektronikus adatkezelések (adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-........../2016.)
A honlapon automatikus adatrögzítés történik (cookie, Google Analytics)
A honlapot látogató ügyfélnek lehetősége van regisztrálni a honlap bizonyos szolgáltatásaira.

Adatkezelés célja: A honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele, hírlevél küldése.
Kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az adatkezelő a honlap kapcsolatfelvételt biztosító szolgáltatásainak használatához kezeli a felhasználó nevét e-mail címét, telefonszámát, jelszavát és felhasználónevét,
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
Adattárolás határideje: cookie esetén 2 év, kapcsolatfelvételre szükséges adatok esetén az érintett törlési jelzéséig
Adattárolás módja: elektronikus

Az adatok kezelője a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (cím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 65. )
A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII tv. előírásainak megfelelően történik.

Az adatkezelés, a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.
A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.
A www.polonia.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.
A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a felhasználó kezdeményezésére törli az adatkezelő, valamint akkor, ha a szolgáltatás megszűnik.
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.
Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (Cím: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 65.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (1064 Budapest, Vörösmarty utca 65.) illetve a Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.  e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
A honlap szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 8 napon belül kerül sor.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu 


Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége weboldalának (www.mzmsz.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.  

Felelős kiadó
Ember Csaba elnök

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
Szerkesztőség               
Magyar Anna
Üzemeltető
budaPROX studio

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének többszörösen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
(2015. május 13.)

ALAPSZABÁLY letöltése

Jelentkezési és tagfelvételi ADATLAP letöltéseEgyéni kitüntetettek
 
2002. április 26., Kecskemét - IV. Országos Zenekari Verseny
Béres Károly, a ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Káté István, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Salamon Ferencné, a martonvásári Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Szatmári László, a Budapest XIX. ker.-i Kispesti Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Tibold Iván - posztumusz - a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola egykori igazgatója - 2002.
 
2003. április 26., Nagykőrös
Csapó Gyuláné, a pápai Bartók Béla Zeneiskolának nyugalmazott igazgatója - 2003.
Papp Károlyné Papp Zsuzsanna, tanár, zenei szakértő - 2003.
Péter Miklós, zenetanár - 2003.
Tigelmann Józsefné, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti Iskola igazgatója - 2003.
 
2004. április 29., Szombathely
Babka József, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2004.
Csorba Rózsa, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2004.
Czágásch Józsefné, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2004.
Molnárné Bartha Emőke, a Budapest, II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója - 2004.
Ocskay László, tatai Városi Zeneiskola igazgatója - 2004.
Palotás József, a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatója - 2004.
Szilágyi Péter, a berettyóújfalui Zeneiskola igazgatója - 2004.
 
2005. április 22. Budapest XXII. - V. Országos Zenekari Verseny
Kovács Attila zenetanár - 2005.
Ladics Tamásné zenetanár - 2005.
Dr. Makláryné Baranyai Valéria zenetanár - 2005.
Papp László zenetanár - 2005.
Varsányi Lászlóné zenetanár - 2005.
 
2006. április 28., Szekszárd
Béres János, az Óbudai Népzenei Iskola nyugalmazott igazgatója - 2006.
Galli János, a csongrádi Zeneiskola nyugalmazott alapító-igazgatója - 2006.
Hornyánszkiné Becht Erika, zenetanár - 2006.
Horváth Győző, zenetanár - 2006.
Miklovicz László, az egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója - 2006.
 
2007. május 16. Pécs, IX. EIZF
Dr.Domoszlai Erzsébet, a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI tanára - 2007.
Gerencsér Ferencné, a Budapest Józsefvárosi Zeneiskola tanára - 2007.
György Istvánné, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára - 2007.
Kovács Árpád, a bólyi Általános Iskola és AMI tanára - 2007.
Méhes Imre, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanára - 2007.
Mihalcsics Lászlóné, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára - 2007.
Pápai János, a zalaegyerszegi Lyra Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója - 2007.
Sziliné Csáki Emilia, szeghalmi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanára - 2007.
 
2008. április 27., Szolnok - VI. Országos Zenekari Verseny
Baranyai György - posztumusz -, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola egykori tanára -2008.
Hartyányi Mária, a nagykőrősi Weiner Leó Zeneiskola tanára - 2008.
Juhász-Schlatter Andrea, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára - 2008.
Lakos Lászlóné, a dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára - 2008.
Rácz Attiláné, a budapesti Rácz Aladár Zeneiskola tanára - 2008.
Somosné Sürü Erzsébet, a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola tanára - 2008.
 
2009. május 15., Nyíregyháza
Harsányi Lászlóné, a hajdúböszörményi Bartók Béla Zeneiskola nyugdíjas tanára - 2009.
Kendeh Gusztáv, a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2009.
Kovács Kálmánné, az MZMSz tiszteletbeli tagja, nyugalmazott fővárosi szaktanácsadó - 2009.
Nemes László, az MZMSz tiszteletbeli elnöke, címzetes igazgató - 2009.
Peták Istvánné, a budapesti Solti György Zeneiskola tanára - 2009.
Spiegel Marianna, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanára - 2009.
Tarczai Zoltán, a nyíregyházi főiskola nyugalmazott tanszékvezető docense - 2009.
 
2010. április 22., Győr
Békefi Antal Attila, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára - 2010.
Homor Istvánné, a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2010.
Laczó Zoltán, a LFZE nyugdíjas docense - 2010.
Major Edit, a budapesti Rácz Aladár Zeneiskola nyugdíjas tanára - 2010.
Nógrády László, a Budapest XIII. kerületi Zeneiskola nyugdíjas tanára - 2010.
Pallagi Judit, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola tanára - 2010.
Rázga József, a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2010.
 
2011. április 6., Gyöngyös - VII. Országos Zenekari Verseny
Ács Péterné, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola tanára - 2011.
Ásztai Csabáné, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója - 2011.
Bertha János, a fertődi J. Haydn Zeneiskola igazgatója - 2011.
Kolossa András, a budapesti Lajtha László AMI tanára - 2011.
 
2012. május 14. - Budapest
Balla Tibor, a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola tanára - 2012
Barnabás Zoltán, a Budapest XII. kerületi Solti György Zeneiskola tanára - 2012
Marosné Kovács Tünde agyőri Liszt Ferenc Zeneiskola tanára - 2012
Pernecker János, a sárvári Koncz János Zene és Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója - 2012
R.Szabó István, a Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla AMI tanára - 2012
 
 
Intézményi kitüntetettek
 
2002. április 26., Kecskemét - IV. Országos Zenekari Verseny
a Budapest VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola - 2002.
a debreceni Simonffy Emil Zeneiskola - 2002.
a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola - 2002.
a nyíregyházi Zeneiskola - 2002.
a szegedi Király-König Péter Zeneiskola - 2002.
 
2003. április 26., Nagykőrös
a miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola és Zeneiskola - 2003.
a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola - 2003.
a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola - 2003.
a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - 2003.
 
2004. április 29., Szombathely
a békési Alapfokú Művészeti Iskola - 2004.
a Budapest, XIV. kerületi Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola - 2004.
a Budapest, XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola, Budapest - 2004.
a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola - 2004.
a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola - 2004.
a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola - 2004.
 
2005. április 22. Budapest XXII. - V. Országos Zenekari Verseny
a Budapest, II. kerületi Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola - 2005.
a Budapest, XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola - 2005.
a dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2005.
a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2005.
a pécsi Művészeti Szakközépiskola - 2005.
a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola - 2005.
 
2006. április 28., Szekszárd
a bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2006.
a győri Liszt Ferenc Zeneiskola - 2006.
az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola - 2006.
a pápai Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2006.
a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola - 2006.
 
2008. április 27., Szolnok - VI. Országos Zenekari Verseny
a Budapest XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2008.
a Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei és Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium -2008.
a paksi Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2008.
a tamási Lajtha László Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2008.
 
2009. május 15., Nyíregyháza
a kiskunhalasi Zeneiskola - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alapfokú Művészetoktatási Intézménye - 2009.
a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola - 2009.
 
2010. április 22., Győr
a kiskőrösi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2010.
a kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola - 2010.
a mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2010.
a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti Iskola - 2010.
 
2011. április 6., Gyöngyös - VII. Országos Zenekari Verseny
a celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola - 2011.
az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2011.
a püspökladányi Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2011.
 
2012. május 14. - Budapest
a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola - 2012.

2 / 2 oldal

Kapcsolat

MZMSZ
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: info@mzmsz.hu 
asz: 19635521-1-42
számlaszám: 11707021 - 20309442

Jogszabály gyűjtemény


logo njt   

Oktatási és kulturális közlöny


mklk logo

Lap teteje