Tánc2016 Beszélgetes Roman Kowalski nagykövettel

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Beszelgetes Roman Kowalski nagykovettel

Fotó: Ijjas Anna             

2016 Zbigniew Namyslowski koncertje a Pesti Vigadóban

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Zbigniew Namyslowski koncertje

Fotó: Ijjas Anna             

2016 Magyar Lolka és Lengyel Bolka koncert gyerekeknek

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Magyar Lolka Lengyel Bolka koncert gyerekeknek

Fotó: Ijjas Anna              

2016 Szilasi Alex Chopin-estje az Óbudai Társaskörben  

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Szilasi Alex Chopin-estje

Fotó: Ijjas Anna             

2016 Koszorúzás a Bem szobornál 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Koszoruzas a Bem szobornal

Fotó: Ijjas Anna              

2016 Anna Lyskowiec ügyvédnő előadása 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Anna Lyskowiec eloadasa

Fotó: Ijjas Anna               

2016 Lengyelek Kőbányán kiállítás 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Lengyelek Kobanyan

Fotó: Ijjas Anna               

2016 Katyn kiállítás 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Katyn kiallitas

Fotó: Ijjas Anna                 

2016 Ernest Nizalowski kiállítás 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Ernest Nizalowski kiallitas

Fotó: Ijjas Anna                  

Lengyel Bál 2016 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2016 Lengyel Bal

    Fotó: Ijjas Anna                   

2015 Koszorúzás a Farkasréti temetőben

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Koszoruzas a Farkasreti temetoben

2015 Szent László Nap

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Szent Laszlo Nap

2015 Koszorúzás a Bem szobornál

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Koszoruzas a Bem szobornal

2015 Katowicei Lengyel-Magyar Barátság Napja

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Katowicei Lengyel Magyar Baratsag Nap

2015 Lengyel Bál

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.mzmsz.hu/images/galeriak/2015 Lengyel Bal

Fotó: Buskó András                  


Tájékoztató a honlaplátogatók részére

ADAT- ÉS COOKIE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok védelméről

Jelen adat- és cookie kezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége (1064 Budapest, Vörösmarty út 65., adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-..... ) mint adatkezelő által üzemeltetett, a http://mzmsz.hu honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználóinak (a továbbiakban: felhasználó vagy látogató) a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait, és azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. honlapjának szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, azok bizalmas kezelését. Ennek megfelelően a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. az Infotörvényben foglaltaknak megfelelően kezeli a személyes, illetve a közérdekű adatokat kiemelt figyelemmel arra, hogy mindenki maga rendelkezik a személyes adatainak nyilvánosságra hozataláról és felhasználásáról.
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban regisztrációra van szükség, melynek során bizonyos személyes adatok (név, e-mail cím) közlése szükséges, azonban a weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató – a jelen Tájékoztatóban foglaltak figyelembevételével - szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelenti a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. részére.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. a tudomására jutott adatokat harmadik fél számára – a törvényben meghatározott eseteken és az érintett személy kifejezett hozzájárulásán kívül – semmilyen körülmények között nem adja tovább.
 
A működés során a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. az alábbi fontosabb alapelveket tartja szem előtt:
A személyes adatok tárolásához való hozzájárulást a regisztrációs adatlap kitöltése és elküldése jelenti. A tudatosan átadott személyes adatokat csakis arra az esetre használja fel a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége., amire rendelkezésére bocsátották, attól eltérő felhasználásra semmilyen körülmények között nem adja tovább azokat.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. folyamatosan gyűjti az adatokat a honlap látogatottságáról, a látogatások számáról, módjáról. Ezeket a regisztrációs vagy felhasználói adatokat, információkat kizárólag statisztikai formában, egyének szerint nem azonosítható módon hozza nyilvánosságra, hogy elemzésükkel felmérje a látogatók igényeit és érdeklődését, és ennek megfelelően fejleszthesse tovább tevékenységét. A statisztikákat a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. szabadon közzéteheti és megoszthatja üzleti partnereivel.
A felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége a felhasználó kérésére tájékoztatást ad az érintett személy általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A regisztrált felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását a felhasználó a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége-nél kezdeményezheti.
A regisztrált felhasználó jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.
 
A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
 
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható.
A regisztrált felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A regisztrált felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az a céljának megvalósulásához szükséges, illetve felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanap. Amennyiben adatai jövőbeni felhasználásához nem járulna hozzá, kérjük, erről e-mailben értesítsen minket: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Infotörvény rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. az általa őrzött magántermészetű adatokat minden törvényes módszerrel védi az illetéktelenektől. A honlap más internetes lapokra mutató linkeket is tartalmaz. Ezen oldalak adatközléséért, adatvédelmi eljárásáért, valamint az oldalak tartalmáért a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. semmiféle felelősséget nem vállal. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. a honlap működését érintő mindennemű változás jogát fenntartja. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
 
Cookie-k (sütik) ismertetése és kezelése
 
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, így amikor legközelebb ugyanazt a webhelyet látogatja meg, a cookie-ban (sütikben) tárolt adatot a webhely lekérheti, és így tájékozódhat korábbi tevékenységéről (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését.) Ezen jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes viszont egyedileg is azonosítani a felhasználót.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. honlapján, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén
Jelen weboldal működését az alábbi saját cookie-k (sütik) segítik:
Session cookie – a munkamenet azonosítása érdekében.
xsrf cookie – annak érdekében, hogy a támadók ne tudjanak a felhasználó nevében adatokat küldeni.
 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő.
Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/).ún. Facebook cookie: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé.
 
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói (pl. szavazás) működésképtelenné válhatnak.
 
Ha ezen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, vagy szeretne tájékoztatást kapni az általunk kezelt személyes adatairól, keresse meg adatvédelmi felelősünket az Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges. e-mail címen.
Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége weboldalának (www.mzmsz.hu) látogatása során fenti tájékoztatást tudomásul veszi, az adatkezeléshez hozzájárul.  

Felelős kiadó
Ember Csaba elnök

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.
Szerkesztőség               
Magyar Anna
Üzemeltető
budaPROX studio

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének többszörösen módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
(2017. október 11.)

ALAPSZABÁLY letöltése

Jelentkezési és tagfelvételi ADATLAP letöltéseEgyéni kitüntetettek
 
2002. április 26., Kecskemét - IV. Országos Zenekari Verseny
Béres Károly, a ceglédi Erkel Ferenc Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Káté István, a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Salamon Ferencné, a martonvásári Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Szatmári László, a Budapest XIX. ker.-i Kispesti Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2002.
Tibold Iván - posztumusz - a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola egykori igazgatója - 2002.
 
2003. április 26., Nagykőrös
Csapó Gyuláné, a pápai Bartók Béla Zeneiskolának nyugalmazott igazgatója - 2003.
Papp Károlyné Papp Zsuzsanna, tanár, zenei szakértő - 2003.
Péter Miklós, zenetanár - 2003.
Tigelmann Józsefné, az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti Iskola igazgatója - 2003.
 
2004. április 29., Szombathely
Babka József, a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2004.
Csorba Rózsa, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2004.
Czágásch Józsefné, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2004.
Molnárné Bartha Emőke, a Budapest, II. kerületi Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója - 2004.
Ocskay László, tatai Városi Zeneiskola igazgatója - 2004.
Palotás József, a kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola igazgatója - 2004.
Szilágyi Péter, a berettyóújfalui Zeneiskola igazgatója - 2004.
 
2005. április 22. Budapest XXII. - V. Országos Zenekari Verseny
Kovács Attila zenetanár - 2005.
Ladics Tamásné zenetanár - 2005.
Dr. Makláryné Baranyai Valéria zenetanár - 2005.
Papp László zenetanár - 2005.
Varsányi Lászlóné zenetanár - 2005.
 
2006. április 28., Szekszárd
Béres János, az Óbudai Népzenei Iskola nyugalmazott igazgatója - 2006.
Galli János, a csongrádi Zeneiskola nyugalmazott alapító-igazgatója - 2006.
Hornyánszkiné Becht Erika, zenetanár - 2006.
Horváth Győző, zenetanár - 2006.
Miklovicz László, az egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgatója - 2006.
 
2007. május 16. Pécs, IX. EIZF
Dr.Domoszlai Erzsébet, a Dunakeszi Farkas Ferenc AMI tanára - 2007.
Gerencsér Ferencné, a Budapest Józsefvárosi Zeneiskola tanára - 2007.
György Istvánné, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára - 2007.
Kovács Árpád, a bólyi Általános Iskola és AMI tanára - 2007.
Méhes Imre, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola tanára - 2007.
Mihalcsics Lászlóné, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára - 2007.
Pápai János, a zalaegyerszegi Lyra Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója - 2007.
Sziliné Csáki Emilia, szeghalmi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola tanára - 2007.
 
2008. április 27., Szolnok - VI. Országos Zenekari Verseny
Baranyai György - posztumusz -, a szegedi Király-König Péter Zeneiskola egykori tanára -2008.
Hartyányi Mária, a nagykőrősi Weiner Leó Zeneiskola tanára - 2008.
Juhász-Schlatter Andrea, a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanára - 2008.
Lakos Lászlóné, a dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára - 2008.
Rácz Attiláné, a budapesti Rácz Aladár Zeneiskola tanára - 2008.
Somosné Sürü Erzsébet, a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola tanára - 2008.
 
2009. május 15., Nyíregyháza
Harsányi Lászlóné, a hajdúböszörményi Bartók Béla Zeneiskola nyugdíjas tanára - 2009.
Kendeh Gusztáv, a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2009.
Kovács Kálmánné, az MZMSz tiszteletbeli tagja, nyugalmazott fővárosi szaktanácsadó - 2009.
Nemes László, az MZMSz tiszteletbeli elnöke, címzetes igazgató - 2009.
Peták Istvánné, a budapesti Solti György Zeneiskola tanára - 2009.
Spiegel Marianna, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola tanára - 2009.
Tarczai Zoltán, a nyíregyházi főiskola nyugalmazott tanszékvezető docense - 2009.
 
2010. április 22., Győr
Békefi Antal Attila, a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára - 2010.
Homor Istvánné, a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2010.
Laczó Zoltán, a LFZE nyugdíjas docense - 2010.
Major Edit, a budapesti Rácz Aladár Zeneiskola nyugdíjas tanára - 2010.
Nógrády László, a Budapest XIII. kerületi Zeneiskola nyugdíjas tanára - 2010.
Pallagi Judit, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola tanára - 2010.
Rázga József, a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola és Zeneiskola nyugalmazott igazgatója - 2010.
 
2011. április 6., Gyöngyös - VII. Országos Zenekari Verseny
Ács Péterné, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola tanára - 2011.
Ásztai Csabáné, a pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója - 2011.
Bertha János, a fertődi J. Haydn Zeneiskola igazgatója - 2011.
Kolossa András, a budapesti Lajtha László AMI tanára - 2011.
 
2012. május 14. - Budapest
Balla Tibor, a tiszafüredi Fekete László Zeneiskola tanára - 2012
Barnabás Zoltán, a Budapest XII. kerületi Solti György Zeneiskola tanára - 2012
Marosné Kovács Tünde agyőri Liszt Ferenc Zeneiskola tanára - 2012
Pernecker János, a sárvári Koncz János Zene és Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója - 2012
R.Szabó István, a Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla AMI tanára - 2012
 
 
Intézményi kitüntetettek
 
2002. április 26., Kecskemét - IV. Országos Zenekari Verseny
a Budapest VI. kerületi Tóth Aladár Zeneiskola - 2002.
a debreceni Simonffy Emil Zeneiskola - 2002.
a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola - 2002.
a nyíregyházi Zeneiskola - 2002.
a szegedi Király-König Péter Zeneiskola - 2002.
 
2003. április 26., Nagykőrös
a miskolci Fazekas Utcai Általános Iskola és Zeneiskola - 2003.
a nagykőrösi Weiner Leó Zeneiskola - 2003.
a nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola - 2003.
a szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola - 2003.
 
2004. április 29., Szombathely
a békési Alapfokú Művészeti Iskola - 2004.
a Budapest, XIV. kerületi Szent István Király Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola - 2004.
a Budapest, XVI. kerületi Rácz Aladár Zeneiskola, Budapest - 2004.
a gödöllői Frederic Chopin Zeneiskola - 2004.
a salgótarjáni Kodály Zoltán Általános Iskola - 2004.
a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola - 2004.
 
2005. április 22. Budapest XXII. - V. Országos Zenekari Verseny
a Budapest, II. kerületi Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola - 2005.
a Budapest, XXII. kerületi Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola - 2005.
a dunakeszi Farkas Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2005.
a kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2005.
a pécsi Művészeti Szakközépiskola - 2005.
a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola - 2005.
 
2006. április 28., Szekszárd
a bajai Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2006.
a győri Liszt Ferenc Zeneiskola - 2006.
az orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola - 2006.
a pápai Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2006.
a szolnoki Bartók Béla Zeneiskola - 2006.
 
2008. április 27., Szolnok - VI. Országos Zenekari Verseny
a Budapest XX. kerületi Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2008.
a Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei és Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium -2008.
a paksi Pro Artis Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2008.
a tamási Lajtha László Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2008.
 
2009. május 15., Nyíregyháza
a kiskunhalasi Zeneiskola - Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Alapfokú Művészetoktatási Intézménye - 2009.
a sárospataki Farkas Ferenc Művészeti Iskola - 2009.
 
2010. április 22., Győr
a kiskőrösi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2010.
a kisvárdai Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola - 2010.
a mezőtúri Bárdos Lajos Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2010.
a pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Művészeti Iskola - 2010.
 
2011. április 6., Gyöngyös - VII. Országos Zenekari Verseny
a celldömölki Ádám Jenő Zeneiskola - 2011.
az orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2011.
a püspökladányi Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - 2011.
 
2012. május 14. - Budapest
a budapesti Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola - 2012.

2 / 2 oldal

Kapcsolat

MZMSZ
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: info@mzmsz.hu 
e-mail: ertektar@mzmsz.hu 
asz: 19635521-1-42
számlaszám: 11707021 - 20309442

Jogszabály gyűjtemény


logo njt   

Oktatási és kulturális közlöny


mklk logo

Lap teteje