Kedves Kollégák! Intézményenként eltérő lehet a levél tartalma, de fontos, hogy minden intézményvezető mielőbb olvassa el a neki szóló OH levelet!

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!

Az Oktatási Hivatal a tanfelügyeleti és önértékelési rendszer bevezetésének tapasztalataira építve, az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának iránymutatásai alapján, együttműködve a Nemzeti Pedagógus Kar és a köznevelési ágazat szakmai szervezeteivel javaslatot tett az intézményi önértékelési és tanfelügyeleti rendszer egyszerűsítésére, az érintett szereplők adminisztrációs terheinek csökkentésére. A tanfelügyeleti látogatásokkal és a pedagógusok önértékelési feladataival járó terhek felülvizsgálatát és a szakmai egyeztetéseket követően az oktatásért felelős miniszter döntött a tanfelügyeleti és önértékelési eljárások módosításáról, amelyeknek egy része már a 2016. évi önértékelések és tanfelügyeleti eljárásokban alkalmazásra kerülnek, ezzel is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazását és az adminisztrációs terhek csökkentését.

A korábbi eljárásrendi szabályokhoz képest változás, hogy a pedagógusok önértékelését nem két, hanem ötévente kell majd elvégezni. A pedagógus önértékelésekor az érintett pedagógus végzi az önértékelést, amelyhez információt adnak a munkatársai által kitöltött kérdőívek, amelyekből az eddigiekhez képest már elegendő lesz akár kettő, az intézményvezető és az érintett pedagógus által kiválasztott egy-egy pedagógus felkérése is. A pedagógus és vezető önértékelésekor főszabály szerint nem kerül már sor szülői, a középfokú intézmény, kollégium tekintetében pedig a tanulói kérdőívek kitöltésére. Ez alól kivétel lehet az, amikor a köznevelési intézmény szülői vagy diákszervezete kifejezetten igényli és kezdeményezi a pedagógusok esetében a kérdőívek kitöltését.

Az eddigiekben a pedagógus és a vezető önértékelésének hangsúlyos eleme volt az önértékelt kollégával való interjú elkészítése. Változás, hogy az interjú kérdéseinek feltételére csak abban az esetben van szükség, amennyiben azok új információval szolgálhatnak a pedagógusról.

A fenti változások mellett néhány esetben módosultak, egyszerűsödtek az önértékelés szülői, vezetői kérdőívei, amelyeket az Önértékelési Kézikönyvek mellékletében találhatnak meg.

A miniszteri döntés értelmében további, lényeges egyszerűsítésre, adminisztrációs csökkentésre kerülhet majd sor, amelyeknek a bevezetésére a kézikönyvekben, informatikai felületeken történő átvezetést követően csak a 2017. évi tanfelügyeleti, valamint az ezekhez kapcsolódó önértékelési eljárásokban lehet érvényesíteni.

Mivel a jogszabály nem írja elő az intézmények számára, hogy az ötévente sorra kerülő önértékelést öt éven belül egyenletesen elosztva kell megvalósítani, a fentiek alapján azt javasoljuk az intézményeknek, hogy jelenleg csak annak a pedagógusnak és vezetőnek végezzék el az önértékelését, akik szerepelnek a 2016. évi tanfelügyeleti tervben. A többi pedagógus és vezető önértékelését majd akkor végezzék el, ha a további egyszerűsítések átvezetése a kézikönyvekben és a felületen már megtörtént. Az egyszerűsített önértékelési eljárás módosított felületéről valamennyi intézményt értesíteni fogunk.

Tájékoztatjuk, hogy a tanfelügyeleti tervben szereplő pedagógus vagy vezetői ellenőrzésben érintett intézmények számára a mai napon megnyílt az intézményi önértékelést támogató informatikai felület. Adataink alapján az Ön intézményében nincs olyan pedagógus, vezető, aki érintett a 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben, ezért az intézményi önértékelést támogató informatikai felület az Ön intézménye számára még nem került megnyitásra. Amennyiben - annak ellenére, hogy intézménye nem érintett a 2016. évi tanfelügyeleti látogatásban - szeretné az intézményi önértékelést a további egyszerűsítés átvezetése előtt megkezdeni, akkor kérjük, hogy ezt a területileg illetékes pedagógiai oktatási központnak írt kérvényében 2016. február 25-ig jelezze. Kérvénye alapján az Oktatási Hivatal 2016. március elsejétől hozzáférhetővé teszi az intézményi önértékelést támogató felületet.

Tisztelettel:
Oktatási Hivatal