A Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolatantestülete sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Zeneiskola fennállásának 25. és névfelvételének 20. évfordulója alkalmából rendezettJUBILEUMI HANGVERSENYÉRE2016. április 28-án, csütörtökön 17:30 órai kezdettel.

A hangverseny helyszíne: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.

Barcsik Hédi
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető

06- 23- 451- 395