Tánc


Kedves Kollégák!

Az információk valamennyi pedagógusnak és pedagógiai munkát segítőnek szólnak, így az alábbiakban közzé tesszük az OH-n keresztül érkezett tájékoztatókat.

(Ember Csaba MZMSZ elnök)

Bővebben...


A Kormány 1311/2016. (VI. 13.) Korm. határozata Plácido Domingo és Renée Fleming budapesti fellépésének megvalósításáról
A Kormány 1. egyetért Plácido Domingo és Renée Fleming – a  Müpa Budapest Nonprofit Kft. által lebonyolításra kerülő, a közönség számára díjmentesen látogatható – 2016. augusztus 10-i budapesti fellépésének megvalósításával;
2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az  1.  pontban meghatározottak megvalósításához szükséges legfeljebb 317,5 millió forint elszámolási- és visszafizetési kötelezettséggel terhelt összegű forrás biztosításáról a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben a  20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím, 2. Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal Orbán Viktor s. k., miniszterelnök


FRISSÍTÉS: AZ ELFOGADOTT. ELNÖKI ALÁÍRÁSRA VÁRÓ JAVASLAT:

http://www.parlament.hu/irom40/10729/10729-0047.pdf
http://www.parlament.hu/documents/10181/56621/NR20160606_elfogadott.pdf/3f58632f-6204-49f1-881a-4ec946fa7045

39. T/10729. Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról (Kormány- emberi erőforrások minisztere) A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.


Benyújtva: 2016.05.17. Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság: 2016.05.18. Kulturális bizottság Vitához kapcsolódó bizottság: - Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje: 2016.05.26. 16:00 óra Képviselői módosító javaslatok: 36 db Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2016.05.30. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat: T/10729/40. A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés: T/10729/41. A részletes vita lezárása: 2016.05.31. Előterjesztői nyilatkozat: T/10729/42. Összegző módosító javaslat: T/10729/43. Összegző jelentés: T/10729/44. Egységes javaslat: T/10729/47. Várható felszólalók: – Kucsák László, a Törvényalkotási Bizottság kijelölt előadója (15 perc) (ebből kisebbségi vélemény: 7 perc) – előterjesztő (a vita végén elmondható felszólalásával együtt) (10 perc) – a kijelölt bizottság előadója (6 perc) (ebből kisebbségi vélemény: 3 perc) – Képviselői felszólalások képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva...


Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról

Bővebben...


GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!

Bővebben...


GRATULÁLUNK A KITÜNTETETTEKNEK!

Bővebben...


PESTI VIGADÓ


MEGHÍVÓ PONTOSÍTÁSA!

Kedves Kollégák! A május 2-án küldött meghívóban gépelési hiba folytán 2015. évi közgyűlés (is) szerepel.

A meghívó szövege helyesen:

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Alapszabályának 7.1.3. pontja értelmében, az
MZMSz 2016. évi rendes K Ö Z G Y Ű L É S É T
2016. május 25.-én 11.00 órára összehívom.
A közgyűlés helye a Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola Díszterme.
(Budapest,1092 Köztelek utca 8).


Az ülés javasolt napirendje a következő:
1) Az Elnökség beszámolója az MZMSz 2015. évi tevékenységéről.
2) A Felügyelő Bizottság beszámolója a Szövetség működéséről, gazdálkodásáról.
3) Az MZMSz 2015. évi közhasznúsági jelentése.
4) Az Alapszabály módosítása
5) Egyebek
Az MZMSz Elnöksége kéri és elvárja, hogy a Szövetség valamennyi tagszervezete képviseltesse
magát a közgyűlésen.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele a közgyűlésen jelen van.
A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés a fenti helyszínen, 2016. május 25.-én 11.15 órai kezdettel kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés a fenti napirenden szereplő kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Budapest, 2016. május 2.
Szívélyes üdvözlettel:
Ember Csaba
a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
elnöke

Az egyebek napirendi pontban mások mellett beszámoló a köznevelési kerekasztalban folytatott (2016. évi) munkáról, az eddig elért eredményekről, a munka folytatásáról.

A Bartók évforduló alapfokú művészeti iskolai megünneplésének programja, a tervezett 28 millió forint támogatás felhasználása.

Beszámoló a XII. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválról, felkészüés a 2018. évi hollandiai XIII. Európai fjúsági Zenei Fesztiválra.

A JAVÍTOTT SZÖVEGŰ MEGHÍVÓ A HÉTEN POSTÁZÁSRE KERÜL.

AZ ÜLÉS NYILVÁNOS.

EREDETI MEGHÍVÓ


2016. évi ... törvény az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról


http://www.parlament.hu/irom40/10729/10729.pdf

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/allami-kezbe-veszik-a-kozoktatasi-intezmenyeket


Sikeres magyar szerepléseket is követően San Sebastianban befejeződött az EMUSIK 2016 címmel megrendezett európai ifjúsági zene fesztivál, melyen a végül utazást vállaló négy együttes részvételét Balog Zoltán miniszter úr nyolcmillió forinttal támogatta.


A következő fesztiválra - melyet 2018 tavaszán, a mostaninál sokkal közelebbi Leeuwardenben (Hollandia) rendeznek, mely település Európai Kulturális Főváros lesz - a nyár folyamán megjelenik az első felhívás. Az előzetes felmérés alapján - számítva a nagyobb részvételi szándékra is - már 2016-ban elkezdjük a magyar együttesek utazásának szervezését, remélve az újabb támogatást.

http://www.2018.nl/en


Az érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola életének jelentős állomásához ért, 2016-ban ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
Az évfordulót 2016 márciusában Jubileumi Napok keretében négy esemény – 11-én Művésszé lett tanítványaink hangversenye, 12-én Regionális Kamarazene Verseny, 18-án Iskolatörténeti Kiállítás, utána Ünnepi Díszhangverseny és azt követően állófogadás megrendezésével ünnepeltük meg.Ez alkalmakra meghívtuk az iskola régi tanárait, az eltelt évtizedek igazgatóit, a város vezetőit és a jelenlegi fenntartó Érdi Tankerület igazgatóját is. A Lukin család tagjai közül Lukin Ágnes és Zsuzsanna tisztelte meg a díszhangversenyt.

Az alkalom jelentőségéhez illően ezúttal kamarazene kategóriában hirdettük meg 15 éve minden évben megrendezett regionális versenyünket. Így lehetőség nyílt az egyéni versenyekhez képest többszörös gyermekek szereplésére. Mind a közönség, mind a zsűri számára élményt jelentett az együttesek, a választott művek változatossága, a felkészítő zenetanárok igényes munkája és a szereplő gyermekek láthatóan örömteli együttmuzsikálása.

A kiállítást a város alpolgármestere nyitotta meg, az utána kezdődő díszhangversenyen az igazgató köszöntője után polgármesteri üdvözletet hallhattak a megjelentek. A fenntartó igazgatója mindenki számára emlékezetes, bensőséges beszédben méltatta a Lukin László Alapfokú Művészeti iskola több évtizedes tevékenységét. Az iskola miniszteri dicséretre történő felterjesztése sikeres volt, melynek bejelentése is ez ünnepélyes alkalommal történt.

A hangverseny első blokkjában a regionális kamarazene versenyen iskolánk díjazott csoportjai szerepeltek, majd tanár-tanítvány közös produkciók után tanári vonós kvintett következett.
Ezt követte a tanárok-tanulók közös zenekari produkciója és az Érdi Kamarazenekar műsora.
A hangverseny utolsó számaként Händel: Messiás-ából az Alleluja kórust adtuk elő. Ebben a műsorszámban a fúvósokkal kiegészült tanárok-tanítványok zenekara játszott és a tanulók-tanárok kórusa énekelt.
A kórusban a 9 évestől a majd nyugdíjasokig minden korosztály képviselve volt. Szépen sikerült, mindenki számára élmény volt. Sokáig tartó vastapsot kaptunk a hangversenyért a közönségtől. Az eseményt egyenes adásban közvetítette az Érd TV, a hangversenyről felvétel készült.

Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntője után kezdődött állófogadáson a volt és jelenlegi kollegák finom étel-ital fogyasztása mellett eleveníthették fel a régi emlékeket és beszélgethettek a jelenről.

/Stiblo Anna/

A BESZÁMOLÓHOZ TARTOZÓ KÉPEKET TECHNIKAI OKOK MIATT KÉSŐBB TUDJUK KÖZÖLNI, AMIÉRT ELNÉZÉST KÉREK MINDEN ÉRINTETTŐL!(Ember Csaba)


ÁDÁM JENŐ JUBILEUMI ZENEI NAPOK. 2016. MÁJUS 6-8.

Jubileumi tanári hangverseny 2016. május -án 17.30 órakor a Szolnoki Galériában.
A hangversenyt megnyitja: Dr Kállay Mária kormánybiztos

Ünnepi növendék hangverseny május 8-án 15.30 órai kezdettel a Szolnoki Galériában


Kedves Tagjaink!

Az MZMSZ alapszábálya értelmében a 2016. évi tagdíjat március 31-ig kellett volna megfizetni. Tekintettel a sok területen tapasztalható változásra, Elnökségünk megyei képviselői ezen a héten küldik meg a felmérő lapokat tagszervezeteinknek. A TAGDÍJ MÉRTÉKÉT a honlapunkról is letölthető ALAPSZABÁLY 6.3 pontja - a tagok kötelezettségei - tartalmazza:


6.3.3. A vállalt tagdíjat befizetni.
A tagdíj mértéke:
- 150 tanulóig évi 7.000,-Ft
- 150 - 250 tanuló között, valamint az ének-zenei általános iskolák és gimnáziumok évi 12.000,-Ft
- 250 - 500 tanuló között, évi 20.000,-Ft
- 500 - 750 tanuló között évi 25.000,-Ft
- 750 -1000 tanuló között évi 30.000,-Ft
- 1000 - 2000 tanuló között évi 40.000,-Ft
- 2000 tanuló fölött évi 60.000,-Ft 6.3.4.

A tagdíjat egy összegben minden év március 31-ig kell befizetni. Összevont alap- és középfokú intézmények a tanulói létszám szerint, az összevont általános és zene-, illetve művészeti iskolák csak a zene-, illetve művészeti tagozatos létszám alapján fizetnek tagsági díjat.

6.3.5.Fenti tagdíjakon felül minden tagintézmény köteles az EMU tagdíj forint-értékét ( jelenleg 2500,-Ft ) befizetni.

6.3.6.A tagdíjak kiegyenlítését az iskolától bármely természetes, vagy jogi személy átvállalhatja. [A TAGDÍJAT AZ OKTÓBERI STATISZTIKAI LÉTSZÁM ALAPJÁN KELL SZÁMÍTAN.]


Ember Csaba elnök


Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolatantestülete sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Zeneiskola fennállásának 25. és névfelvételének 20. évfordulója alkalmából rendezettJUBILEUMI HANGVERSENYÉRE2016. április 28-án, csütörtökön 17:30 órai kezdettel.

A hangverseny helyszíne: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.

Barcsik Hédi
Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető

06- 23- 451- 395


A Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének TÁJÉKOZTATÓJA az április 20-ra tervezett, a pedagógus sztrájkbizottság által meghirdetett sztrájkhoz kapcsolódó ÁLLÁSPONTRÓL.


TÁJÉKOZTATÓ

7 / 9 oldal

Kapcsolat

MZMSZ
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65.
Tel/fax: 269-3553
e-mail: info@mzmsz.hu 
asz: 19635521-1-42
számlaszám: 11707021 - 20309442

Jogszabály gyűjtemény


logo njt   

Oktatási és kulturális közlöny


mklk logo

Lap teteje