biglogo7
               logo web 2                                                             AkonferenciatNemediLajosalpolgarmesternyitottameg 768x576                                                                                                                                                                                                                                        
A IV. Digitális Zenepedagógiai és Szakmódszertani Konferencián a veszprémi Csermák Antal Zeneiskolában 2018. március 09-10-én, Ember Csaba az MZMSZ elnöke, Uher Bertalan a Veszprémi Csermák Antal Zeneiskola zenetanára , Szabó Norbert  a Szegedi Tudományegyetem Ének.zene Szakmódszertani Kutatócsoport tagja  tartottak többek között előadást  az érdeklődő szakmai közönség részére.
Kodály üzenete:
A „Találkozás Kodállyal egy virtuális világban” c. mottóval ellátott konferencián a jógyakorlatokon keresztül az előadók megerősítették Kodály koncepciójának üzenetét. A zenei önkifejezés fontos része kell, hogy legyen életünknek. S hogy az új, a mai világunkban kivédhetetlenül használt digitális eszközök hogyan építhetők be a zenetanulásba, ezen eszközök használata hogyan segítheti a 100 éves terv megvalósítását, a magyar zenei nevelés ügyét. Az előadott témák választ adtak a kérdésekre. A kétnapos konferencia az előadásokon keresztül rávilágított a zeneoktatás digitális taneszközeire, a Kodály elvek kapcsolódására a zenetanításban,az innovatív technológiák alkalmazására a zeneoktatáshoz kapcsolódó mérés-értékelésben. Ráláthattunk a digitális ritmusjátékok világára, érdekességeket láthattunk a japán digitális zeneipar új hangjairól, bepillanthattunk a zenei és a nyelvi szintaxis kisgyermekkori fejlődésének vizsgálati eredményeibe, a szolfézs oktatás és a Kodályi-zenepedagógia fontosságára, a módszertani megújulás szükségességére az Ének-Zene tanításában. Betekinthettünk egy mese zenei összeállításába, és megismerhettük az online kottaforrásokat, valamint a digitális kottaírás rejtelmeit is. A konferencia előadásainak a lényege, hogy mik azok az eszközök, amikkel a mai kor technikai vívmányaival mind közelebb , és örömteljesebbé, élményszerűvé hozhatjuk a zenetanulást a gyermekekhez. S emellett mindezeket az online tudásmegosztás lehetőségein és tapasztalatain keresztül miképpen alkalmazzuk a művészetoktatásban. A fordított osztályterem elnevezésű tanulás szervezési módszer pedig a XXI.sz. -i technikai változásokkal elmozdulást hoz a hagyományos tanár-központú tanítástól a személyre szabott , tanuló központú , aktív tanulást támogató pedagógiai módszerek felé, ami a hangsúlyt nem a technikára, hanem a pedagógiai célokra helyezi. A trombitatanítás mobil eszközeit felhasználva hogyan juthatunk el a kottakereséstől azok jogtiszta használatáig. A tartalmas két nap alkalmat adott a tapasztalatcserékre, közös gondolatok eszmecseréjére, megismerhettük, hogy az ország kis és nagytelepülésein hogyan és milyen feltételekkel működik a zenetanítás, oktatás, s milyen elemek adottak ahhoz, hogy komoly, zeneszerető felnőtteket neveljenek a mai kor szellemében.
 
 

 
 
 
emmi logo
 
Lap teteje